Analysinstrument mm.

Här följer exempel på avancerade Hg analysatorer från SMT.

UV/Vis spektrofotometrar med bästa pris/prestanda från PG Instruments.

SMT Hg CEM. Hg- analysator för kontinuerlig mätning av total kvicksilver i rök- och processgaser mm.  
SMT Hg Mat 1NE. Hg-analysator för kontinuerlig mätning av total kvicksilver i process- och avloppsvatten mm.
SMT Hg Monitor 3000. Hg-analysator för mätning av Hg0 i arbetsmiljö, process- och rökgaser.

SMT Hg 254NE. Hg-analysator för mätning av total kvicksilver i laboratorie prover.

PG Instruments T80/80+ UV/Vis spektrofotometer. Dubbel stråle, 190-1100nm, bandbredd 2.0nm(T80) 0.5, 1.0, 2.0, 5.0nm(T80+)

PG Instruments T92+ UV/Vis spektrofotometer. Dubbel stråle, 190-900nm, bandbredd 0.1, 0.2, 0.5, 1.0, 2.0, 5.0nm.

 1